napisz do nas dodaj do ulubionych ustaw jako startowa

informacje praktyczne
prognoza pogody
prognoza pogody-linki
mapa szlaków
szlaki piesze
ścieżki dydaktyczne

adresy
Zamość
muzea, galerie ...
zoo i kino
loty samolotem
Informacja
    turystyczna
Przewodnicy
    po Roztoczu

rekreacja
wyciągi narciarkie
Krasnobród
Bobliwo k. Izbicy
Jacnia
Batorz
"Biala Góra" Justynówka
konie, bryczki
wędkowanie
spływy kajakowe
strusie afrykańskie
wypoczynek
     ekstremalny

rowerem po Roztoczu
szlaki rowerowe
rowerowy tydzień
dzień pierwszy
dzień drugi
dzień trzeci
dzień czwarty
dzień piąty
dzień szósty
dzień siódmy
okolice Józefowa
okolice Krasnobrodu
wypożycz rower

idź do »
strona startowa
Roztocze - informacje ogólne
miejscowości
noclegi
fotogaleria
atrakcje
praktyczne

okolice JózefowaTrasa rowerowa Ziemi Józefowskiej długość 86 km.

 

Trasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego, które jest regionem pagórkowatym, pokrytym "wstążeczkami" pól i lasami. W części południowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami Szum, Nepryszka i Sopot.

Trasa rowerowa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na odcinku od Józefowa do rezerwatu "Czartowe Pole" prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Józefów. Historia gospodarki leśnej na tym terenie ma ponad 400-letnią tradycję i związana jest ściśle z Ordynacją Zamojską do 1944 roku. Jest to zwarty kompleks leśny(fragment Puszczy Solskiej) leżący na terenie płaskim. Rzeźbę urozmaicają jedynie wydmy(głownie w postaci wałów) oraz mocno wcinające się w podłoże, przełomowe odcinki rzek wypływających z Roztocza. Przeważają tu siedliska boru świeżego i boru wilgotnego, rozwinięte na glebach bielicowych i słabo wykształconych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca ok. 90% powierzchni lasów. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje się duże ilości surowca drzewnego. W wyniku zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni ok. 100 ha posadzony zostaje nowy las.

Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, objęte są ochroną rezerwatową. Należą do nich rezerwaty "Czartowe Pole" i "Szum" leżące na szlaku rowerowym. Szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, wiodąc poprzez malownicze wzniesienia i wsie nowiny, Stanisławów, Szopowe i Majdan Kasztelański do Górecka Kościelnego. Dalej prowadzi do wsi Tarnowola, przecina rzekę Nepryszkę i poprzez las Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.

Ciekawe miejsca na trasie

Fryszarka-dawna osada w Puszczy Solskiej nad rzeką Sopot. Jej nazwa wywodzi się od "fryszerki"-pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.

Błótko-dawna osada leśna. Miejsce eksploatacji wapienia. W latach 1944-45 funkcjonował tu obóz , w którym NKWD więziło żołnierzy Armii Krajowej.

Rezerwat "Czartowe Pole" - to rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych odpornych na działanie wody. Dno doliny porastają lasy łęgowe, jedynie na małych wylesionych płatach znajdują się malownicze łąki. Zbocza dolin porasta wilgotny bór sosnowo-świerkowo-jodłowy, przechodzący ku wierzchowinie w bór jodłowy z domieszką sosny i świerka. Występuje tu wiele gatunków interesujących roślin. Rezerwat ciekawy krajobrazowo, z uwagi na ruiny XVII-wiecznej papierni. W rezerwacie jest ścieżka przyrodnicza o długości ok. 1 km(czas przejścia ok. 40 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.

Nowiny-malowniczo położona wieś w gminie Susiec, zmieniająca się obecnie ze wsi rolniczej w wieś o charakterze letniskowym. Odnotowana w kronikach już w 1823 roku jako miejscowość z ponad 400 mieszkańcami, głównie katolikami.

Rezerwat "Nowiny" - to wydzielony na 3,8 ha obszar torfowisk, położony w obniżeniach między wydmami, okresowo zalewany wodą. Na terenie porośniętym roślinnością bagienną i torfowiskową znajdują się między innymi stanowiska grzybienia płn. i rosiczek.

Majdan Sopocki - wieś letniskowa, powstała pod koniec XVII wieku, jako obozowisko drwali leśnych (dawniej tzw. "majdan") nad rzeką Sopot We wsi zachowała się klasycystyczna pounicka cerkiew z 1835 roku, która od 1919 roku do chwili obecnej pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej.

Źródło rzeki Sopot - pomnik przyrody nieożywionej, położony w Husinach na wysokości 293,5 m n.p.m. Jest to źródło podzboczowe, o wydajności około 72l/s, z którego woda wypływa w sposób pulsacyjny.

"Piekiełko" - pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień(348 m n.p.m.). Składają się na niego jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują one izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie. Rozsypane po wzgórzu skałki są według legendy pozostałościami po niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają to wzgórze za miejsce przeklęte, na którym o północy odbywają się sabaty czarownic. W czasie II wojny światowej wapienie były eksploatowane jako materiał do budowy dróg.

Stanisławów - wieś położona w jednym z obniżeń roztoczańskich. Zachowały się w niej ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Wśród zabudowań ciekawe okazałe drzewa i pozostałości starych, przydomowych sadów. W okolicy na trasie rowerowej znajduje się wspaniały punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską.

Górecko Stare - XV-wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Według rejestru poborowego z 1589 roku istniały tu: mały staw, sadzawka, mały młyn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w której wyrabiano smołę i dziegiedź. Podczas II wojny światowej(czerwiec 1943) Niemcy podjęli nieudaną próbę zastąpienia ludności miejscowej osadnikami ukraińskimi. W czerwcu 1944 roku wieś spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywaną partyzantom. W odległości 6 km znajduje się Florianka - osada leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego.

Górecko Kościelne - wieś zwana początkowo Hutą Górecką, założona przez rodzinę Górków w 1582 roku. W 1593 roku przeszła wraz z Włością Szczebrzeską w posiadanie Zamoyskich. Warto zobaczyć drewniany kościół św. Stanisława - biskupa z XVII wieku, wraz z dwoma kaplicami, wkomponowanymi wraz z drogą krzyżową w aleję pomnikowych dębów. Jedna z kaplic wyposażona w późnorenesansowy ołtarz z pierwszej połowy XVII wieku posiada ołtarz i ambonę w stylu rokokowym. Na pobliskim cmentarzu pomnik powstańców z 1863 roku, a także groby partyzantów z okresu II wojny światowej. Przy parafii istnieje dom noclegowy. Zwiedzani kapliczek po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu(0...84)687 80 45.

Rezerwat "Szum" - utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych różnej twardości. Nie są one wysokie jednak wywołują charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane tu praczkami wykorzystywane były dawniej do prania ubrań. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las łęgowy i olszowy, stoki porasta bór jodłowy, przechodzący stopniowo w bór sosnowy. W runie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych. Istniejąca ścieżka przyrodnicza ma długość około 1,5 km (czas przejścia około 45 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.


Centralny szlak rowerowy Roztocza.
Liczy 178 km i prowadzi z Kraśnika do Hrebennego przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo miejsca tego regionu.

W granicach gminy Józefów trasa liczy ok 15 km i biegnie obok wsi Górecko Stare, przez wieś Brzeziny, obok wsi Tarnowola, po czym skręca w las i prowadzi do kompleksu torfowiskowego "Jęzior", 1 km za którym wraca na drogę asfaltową (we wsi Borowina).
Na początku Józefowa uwagę przykuwają, z jednej strony dolina rzeki Nepryszka, która tutaj bierze swój początek, z drugiej strony pomnikowe lipy. 200 m dalej warto wjechać na teren przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów, gdzie znajduje się "Izba przyrodnicza", a w niej m.in. ordynacki pręgierz.
W Józefowie trasa biegnie przez centrum miasta ulicami:Leśną, Bartoszewskiego i Górniczą i prowadzi do Hamernii, którą omija kierując się przez las drogą gruntową do wsi Nowiny, należącej już do gminy Susiec.


Trasa rowerowa do Florianki.
Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, prowadzi obok stawów "Echo" i osady leśnej Rybakówka. Dalej "Gościńcem Floranieckim" do Florianki potem piaszczystą, leśną drogą do Górecka Starego. Trasa ma długość 13 km.


O czym należy pamiętać.


Trasy rowerowe znakowane są w dwu kierunkach
Trasy są dostępne o każdej porze roku, jednak w okresie zimy, wiosny i jesieni przejazd niektórymi odcinkami może być utrudniony ze względu na błoto i śnieg
Szlaki rowerowe są tożsame z "drogami rowerowymi" w myśl "Prawa o ruchu drogowym"
Oznakowanie tras jest prowadzone w sposób ciągły
Piesze szlaki turystyczne są udostępnione dla rowerzystów
Obowiązuje zakaz poruszania się rowerami po ścieżkach poznawczych


 

 

źródło: http://www.jozefow.miasto.woi.lublin.pl