napisz do nas dodaj do ulubionych ustaw jako startowa

informacje o Roztoczu
o Roztoczu
Roztocze Zachodnie
Roztocze Środkowe
Roztocze Wschodnie
fauna i flora


R P N
Roztoczański Park   Narodoway
zespoły leśne w RPN
zwiedzanie RPN
parki krajobrazowe
Puszcza Solska
  i Lasy Janowskie


trochę historii
ród Zamoyskich
ordynaci
II Wojna Światowa
UPA


idź do »
strona startowa
Roztocze - informacje ogólne
miejscowości
noclegi
fotogaleria
atrakcje
praktyczne

Roztocze Wschodnie

Roztocze Wschodnie, zwane jest często Południowym. W istocie jest to płd.-wsch. część Roztocza. Niekiedy używa się również nazw Lwowskie i Rawskie. Znajduje się ono w znacznej części poza obecnymi granicami Polski, zajmując teren pomiędzy obniżeniem na linii Narol - Lubycza Królewska a Lwowem. Podobnie jak w przypadku Roztocza Środkowego, Roztocze Wschodnie ma charakter wapienno-piaszczysty, jest jednak mniej rozczłonkowane. Tutaj także znajdują się najwyższe roztoczańskie wzniesienia. W części polskiej wspiąć się można na wysokość ok. 390 m n.p.m. (Krągły i Długi Goraj, Wielki Dział), a w części ukraińskiej nawet nieco powyżej 400 m n.p.m. (Czartowa Skała i Wysoki Zamek). Wzgórza te mają charakter ostańcowy, wyraźnie odcinają się od otoczenia niczym wysokie kopce. Lesistość, tak jak w przypadku Roztocza Środkowego, jest wysoka i wynosi ponad 60%. Wyróżniają się tu buczyny z płatami barwinka pospolitego. Spotkać można także lasy jodłowe. Po stronie polskiej godne uwagi są rezerwaty przyrody „Źródła Tanwi" (186 ha) koło Huty Złomy i chroniący jałowce „Solokije" (7,43 ha) koło Dziewięcierza.

ATRAKCJE ROZTOCZA WSCHODNIEGO

 • drewniana cerkiew w Radrużu (3 km od Horyńca)- powstała ona pod koniec XVI w. i należy do najciekawszych tego typu obiektów w Polsce. Z Horyńca do Radruża najłatwiej dojść szosą.
 • Wzgórze Monastyr (4 km od Werchraty znaki zielone) znajduje się w środku lasu, przed wojną była tu wieś. Na szczycie wzgórza znajdują się ruiny klasztoru obrządku wschodniego. Według tradycji założono go w XIII w., zachowane dokumenty wskazują jednak na XVII w. Obecnie można zobaczyć tu pozostałości murów, studni i przejść podziemnych. W obrębie dawnego klasztoru znajdują się dwa cmentarze. Większy tworzą kamienne krzyże. Upamiętnia on żołnierzy poległych podczas stoczonej tu w okresie I wojny światowej bitwy (inny tego typu cmentarz odnaleźć można na wzgórzu Buczyna pod Nowinami Horynieckimi). Drugi to mogiła oddziału UPA z sotni "Bisa". Idąc za szlakiem dalej, u stóp wzgórza, napotkamy pozostałości po jednej z pustelni Brata Alberta Chmielowskiego.
 • W pobliżu Werchraty znajduje się uroczysko Buczyna (ruiny cerkwi, 1 km od Monastyru), pomnik przyrody "Diabelskie Kamienie", murowany kościół (dawna cerkiew) w Werchracie, przepiękną drewnianą cerkiew we wsi Prusie.
 • cerkwie w Woli Wielkiej (na zdjęciu), Łówczy, Płazowie, czy Krupcu.

  Roztocze - cerkiew w Woli Wielkiej

SZLAKI I śCIEŻKI TURYSTYCZNE:

 • szlak zielony "im. św. Brata Alberta": Horyniec - Narol (47 km).
  atrakcje: zespół klasztorny franciszkanów (w Horyńcu), kaplica leśna w Nowinach Horynieckich, wzgórze Buczyna (szlak wiedzie jego skrajem, natomiast na szczycie cmentarz z okresu I wojny światowej), rezerwat "Sołokija" w Dziewięcierzu (chroni stanowisko jałowca pospolitego), murowana cerkiew w Werchracie, owaine legendami wzgórze Monastyr, wzgórze Wielki Dział (390 m n.p.m.), Pizuny no i Narol (ruiny pałacu Łosiów, znajdują się one wprawdzie poza szlakiem, ale drogę znaleźć łatwo).
 • Szlak "wolnościowy" Tomaszów Lubelski - Bełżec - Hrebenne (znaki czerwone, 42 km).
  atrakcje: wąwozy Siedliska, wzgórze Krągły Goraj (390 m n.p.m.), cerkwie w Siedliskach i Hrebennem (drewniana, wzniesiona w XVII w.).
 • Szlak "po bunkrach (schronach bojowych) z Linii Mołotowa" Hrebenne - Lubycza Królewska - Huta Lubycka (znaki niebieskie, 22 km).
  atrakcje: po agresji na Polskę, wzdłuż granicy między Niemcami a Rosją, Sowieci wznieśli imponujący system umocnień. Drogę do ciekawszych obiektów wskazują białe kwadraty z niebieskimi paskami (przydatne latarki!).
  W okolicy wsi Teniatyska, w lesie przy szlaku widać cmentarz, można też znaleźć zawaloną drewnianą cerkiew. W okolicy Lubyczy, też na cmentarzu, warto zobaczyć drewnianą dzwonnicę przeniesioną tu właśnie z Teniatysk. Nieco dalej, w Kniaziach, ruiny murowanej cerkwi z 1906 r.

  Roztocze - bunkier

 • Ścieżki dydaktyczne: w rezerwacie "Źródła Tanwi" (Huta Złomy), w lesie "Za Niwą" (Horyniec), czy Horyniec - Nowiny Horynieckie.

źródło: A. Pawłowski: "Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska).