roztocze.net.pl Aktualności Hubertus Ogólnopolski – Zamość 4.10.2019