roztocze.net.pl Aktualności Zamojska Konwencja Tatuażu – Zamość: 21.09.2019